Inverkan av temperatur på en bakterieodling | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 1
 • A
 • 5
 • 1225
 • PDF

Inverkan av temperatur på en bakterieodling | Labbrapport | Biologi

Syftet med denna labbrapport är att undersöka tillväxten av bakteriekolonier och hur de påverkas av temperaturskillnad, alltså hur inverkan av temperatur på en bakterieodling ser ut. Laborationen ställer sig frågan: Hur förändrar sig antalet bakteriekolonier i en varm och kall miljö?

Innehåll

Teori
Syfte
Hypotes
Materiel
Utförande
Riskanalys
Resultat
Slutsats
Jämförelse med hypotes
Felkällor
Källförteckning

Utdrag

TEORI
Celler är indelade i två huvudgrupper. Cellgruppen som denna labbrapport ska handla om är Prokaryoter. Till denna grupp hör bakterier, även arkéer en sorts bakterie. Bakterier uppstod för ca. 3.5-4 miljarder år sedan, första tecknet på liv faktiskt! Dessa är den minsta levande organismen, finns i alla slags storlekar och former (ca 0,2 mikrometer). Det speciella med bakterier som skiljer de från eukaryota celler är att de inte har cellkärna, har flageller och ej kloroplasten. Prokaryta celler är även betydligt mindre än eukaryota, samtidigt som de är encelliga. Men många klibbar ihop sig och fäster sig till varandra. Tillsammans bildar de då en koloni av encelliga bakterier. Även bakterier kan delas in i tre ”sorter”...

MATERIEL
• kött agar
• brännare
• trefot
• bägare
• 2 st steriliserade Petri skålar
• kylskåp
• steriliseringsmedel (t-sprit & alcogel)
• tops
• mobilskärm
• ugn
• tändstickor
• vatten... Köp tillgång för att läsa mer

Inverkan av temperatur på en bakterieodling | Labbrapport | Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Trodde uppsatsen skulle vara mer djupgående i och med att A var satt på uppgiften. Stod innan man laddade ner filen att det var årskurs 3 naturprogrammet vilket borde betyda Biologi 2 men när man öppnade filen stod det Biologi 1. Bra felkällor, slutsats hade kunnat vara betydligt mer utvecklad.