Investeringsprojekt | Ekonomi | Entreprenörskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Entreprenörskap
  • A
  • 10
  • 2931
  • PDF

Fördjupningsarbete: Investeringsprojekt | Ekonomi | Entreprenörskap

Ett fördjupningsarbete i Entreprenörskap, som handlar om ett investeringsprojektet: hur en djurklinik med daterad röntgenutrustning borde gå tillväga i framtiden. Genom att använda grundläggande termer inom ekonomi förklaras ståndpunkten för eller emot nyinvestering. Nämnas kan de tre stora typerna av investeringar; finansiella investeringar, reala investeringar och immateriella investeringar.

Andra nyckeltermer är: grundinvestering, restvärde, ekonomisk livslängd, alternativkostnad, kalkylränta, nettonuvärde, annuitet och internränta.

Innehåll

Investeringsprojekt
Bakgrund
Typ av investering
Grundläggande termer
Kalkyler
Beslut
Källförteckning

Utdrag

Inledning: ...Om Evidensia i Nyköping skulle investera i och köpa en ny röntgen det här problemet försvinna, vilket betyder att i slutändan skulle de kunna tjäna mera pengar. Sedan kliniken köpte sin digitalröntgen för några år sedan har mängden patienter som kommer till kliniken stigit, men om det inte blir någon förbättring gällande bildkvalité så kan patientantal sjunka.

--

Grundläggande termer: ...Vad de här termerna innebär för just investeringen av digitalröntgen är det olika kostnader som kommer beröra den här investeringen. Gundinvesteringen sker först och är den summa pengar som själv röntgen och installering av röntgen kommer kosta, vilket är xxx (måste logga in, eller skapa konto för att hitta pris). Men efter ca 40 undersökningar per månad med den här röntgen så går man i vinst eftersom undersökningar överstiger kostnader sammankopplad till röntgen (enligt röntgen hemsida). Det betyder om kliniken göra ca 3 undersökningar med röntgen om dagen, vilket är ungefär det de gör, så kommer det tar det 13dagar (ca 2 veckor) att gå ihop ekonomiskt (tjänat in satsningen lagt på röntgen) och resten av månaden går man bara i vinst.

--

Kalkyler:...Först räknar man om investeringen restvärde till nutid genom att använda tabell A. Vi vet att restvärde efter 5 år är 40.000kr. Nuvärdesfaktorn är en 10 % kalkylränta vid 5 år = 0,6209. Restvärdet som nuvärde blir 40 000 x 0,6209 = ca 25000kr.
Efter det räknas om inbetalningsöverskotten under de fem åren till en nuvärdesumma... Köp tillgång för att läsa mer

Investeringsprojekt | Ekonomi | Entreprenörskap

[0]
Inga användarrecensioner än.