Irak | Historia, Politik och Konflikt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 18
 • 7049
 • PDF

Fördjupningsarbete: Irak | Historia, Politik och Konflikt

En längre uppsats i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för Iraks historia, politik och konflikter. Fokus ligger bland annat på landets utveckling från 1980-talet fram till den "Amerikanska invasionen" år 2003, samt dess följder.

Innehåll

Irak: Människan, Makten och Samhället
- Inledning
- Nulägesbeskrivning
- Historia
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Jag har valt att kretsa mitt arbete kring Irak, ett land som en gång i tiden tillhörde det ottomanska imperiet men som idag är ett självständigt land och gränsar bland annat Kuwait, Iran och Jordanien i södra Asien. Det geografiska territoriet motsvarar ganska väl det historiska Mesopotamien som var det antika Greklands beteckning för de urgamla civilisationerna mellan de två floderna i den bördiga halvmånens östra del. Jag har valt att fokusera på landets utveckling från 1980-talet fram till någonstans kring 2003, då jag har ett stort intresse för den såkallade Amerikanska invasionen 2003. Trots att de amerikanska trupperna lämnade officiellt Irak, har ockupationen och dess effekter fortsatt. Sedan 2003 har landet varit i en mer eller mindre permanent tillstånd av konflikt och osäkerhet som en följd av maktkamper mellan irakiska och amerikanska säkerhetsstyrkor på ena sidan och sekteristiska islamistiska miliser på andra. Detta krig kan idag ses som en av de största mänskliga kriserna i modern tid, som är värd att uppmärksammas."... Köp tillgång för att läsa mer

Irak | Historia, Politik och Konflikt

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tack så jätte mycket, det är väldigt bra uppsats och hjälpte mig med mitt arbete.
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är bra uppsats. Jag rekommenderar det.