Iran och Tyskland | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • B
  • 11
  • 4327
  • PDF

Iran och Tyskland | Jämförelse

En jämförelse mellan Iran och Tyskland där eleven bland annat skriver om historia, politik, befolkning, utbildning och hälsa. Eleven har till sist med en personlig analys.

Innehåll

Sid 1 Inledning
Sid 2 Historia & Politik
Sid 3 Befolkning + Bilder
Sid 4 Naturresurser
Sid 5 Naturresurser & Utbildning & hälsa
Sid 6 Utbildning & hälsa & Ekonomi & Näringsliv
Sid 7 Framtidssatsningar
Sid 8 Sammanfattning
Sid 9 Analys
Sid 10 Analys
Sid 11 Källkritik
Sid 12 Källförteckning
Sid 13 Betyg

Utdrag

Inledning

Tyskland har en av världens bästa ekonomier varför? Jo det är för deras industrier växer och blir effektiva, men varför när Iran har så mycket naturresurser varför använder de inte det till sin fördel? Jo ingen av länderna är villiga att jobba med Iran.

Historia & politik (Iran)
8000 år f.Kr började Iran som massa grottor som stora släkter bodde i det kallades Zagrosbergens slutningar. För det mesta så använde de boskapsskötsel och jordbruk för och överleva. Medans i västra Iran så växte en civiliserad stad och under 3000 f.Kr hade de ett eget skriftspråk. Akemeniderna tog över det persika området år 500 f.Kr, detta rike sträckte sig ut in i Balkan och Libyen i väster, Kaukasien och Centralasien i söder.
E.Kr
Araberna tog över Iran år 640 e.Kr och gjorde de till ett religiöst land. Efter 600år så kom Djingis khan och tog över Iran.
Innan den Islamiska Revolutionen i Iran så styrdes landet av Shahen Mohammad Reza Pahlavi. Han var militär officer, genom en statskupp tog han över tronen och 1921 blev han Shahen över Iran Revolutionen började med att Shahen ville att Iran skulle bli mer nationellt och minska det utländska inflytande på Iran. Sakta men säkert började Iran bli mer och mer modernt med mycket inspiration av Turkiet. Irans ekonomi började styras mer centralt. Jordbruket började gå bättre eftersom man till gav mer mark till jordbrukarna, kvinnorna började få mer och mer rättigheter, lagen om att kvinnor måste ha hijab gällde inte mer vilket var väldigt stort för Irans historia. År 1963 när de hade godkänt reformprogrammet så blev det uppror bland shiamuslimer, han som led detta var Ayatolla Rullollah Khomeini. De avvisades från landet kort därefter av Shahen och Saddam. Det blev lugnt i landet i några år oljemarknaden gick bra men Shahen började producera för mycket vapen och det blev mer och mer industrisatsningar. Till slut blev det brist på arbetskraft och det blev underskott av kapital. Shahen lämnade Iran och så återvände (1979) Khomeini till Iran. Khomeini fick sitt förtroende ifrån var de troende men även de sekulära liberaler såg Khomeini som den enda ledaren, de trodde han skulle befria Iran från förtryck.
22 september 1980 anföll Irak Iran vilket blev början på ett åtta år långt krig. Just nu styrs landet styrs av en blandning av demokrati och ett präststyre. Det finns tre parti i landet. Partilederaren för de partiet som har blivit valt är högst i både parlamentet och är även president... Köp tillgång för att läsa mer

Iran och Tyskland | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-20