Iran - på väg mot demokrati? | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 6
 • 2281
 • PDF

Iran - på väg mot demokrati? | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Iran som diskuterar om landet är på väg mot demokrati. Uppgiften utgår från frågeställningarna:

- Vilka möjligheter finns det för Iran att bli ett demokratisk land?
- Vad är problemet?
- Vad är lösningen?

Lärarens kommentar

Mycket bra arbete med god fakta och bra källhänvisning.

Elevens kommentar

Iran - på väg mot demokrati?

- Inledning
- Demokratiska val
- Opinionsbildning
- Rättssäkerhet
- Mänskliga rättigheter
- Möjligheter och hinder för en demokratisering
- Lösningar
- Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Ett demokratiskt samhälle är där invånarna tror på samhället de lever i. Att känna sig fri, viktig och trygg leder till att de bildas ett förtroende för ledarna, samhällsystemet samt medmänniskor. Att man känner tillit för medmänniskor och politiker kallas för Socialt Kapital. Hur trygga och fria är människorna i Iran? Får de yttra sina åsikter? Kan de lita på staten? I denna uppgift så ska jag undersöka vilka förutsättningar Iran har att utvecklas till ett demokratiskt system.

Demokratiska val:
I Iran finns det inga fria val. I Valsystemet måste kandidaterna godkännas av "Väktarnas råd” som består av sex religiösa rättslärda som är utsedda av den andlige ledaren och sex jurister utsedda av parlamentet. "Väktarnas råd" har en oerhört samhällsbevarande sammansättning och godkänner sällan demokratiska kandidater. (Doumit, R. 2012). Det i sig går emot den yttrande, mötes och tryckfriheten som innebär rätten att bilda partier och sprida sina åsikter (Brolin, K. & Nohagen, L., S.349). I det senaste presidentvalet var 52 procent av befolkningen inte valbara på grund av könstillhörighet. Varav 93 kvinnor som ville ställa upp i valet underkändes av Väktarrådet. Även korruption är inte ovanlig i landet. (Mirsafdari, E. )
Irans valsystem har enorma brister i vad det gäller demokrati och mänskliga rättigheter... Köp tillgång för att läsa mer

Iran - på väg mot demokrati? | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  intessant och bra. Strujturerat o bra med källor