Is och vatten | Labbrapport | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 2
  • A
  • 7
  • 1006
  • PDF

Is och vatten | Labbrapport | Naturkunskap

Det här är en labbrapport vars syfte är att undersöka om H2O tar mer plats i fruset tillstånd än i flytande eller tvärtom. Dessutom undersöks här om det gör någon skillnad om vattnet direkt fryses i glaset eller om det används isbitar och i sådana fall, gör det någon skillnad om man använder ett lock över glaset under tiden eller inte.

Lärarens kommentar

Tack för din laborationsrapport! Den innehåller alla rubriker som ska finnas med.

I försök tre (isbitar utan lock) borde inte vattennivån ha sjunkit så mycket eftersom isbitarna då sticker upp ovanför vattenytan eftersom det inte finns något lock som trycker ner dem. När isbitarna sedan smälter är vattennivån oförändrad: Arkimedes princip.

Man kan dra paralleller till verkligheten genom att t.ex. fundera på vad som skulle hända med havsnivån om polerna smälter, med tanke på att det finns landmassa under Antarktis, vilket det inte finns under Arktis. Det skulle alltså vara skillnad mellan syd - och nordpolen.

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Material
Utförande
Resultat
Diskussion / Slutsats
Källförteckning

Utdrag

TEORI
H2O, även kallat vatten, är en sammansättning av syre och väte atomer. En vattenmolekyl består utav 1 syreatom och 2 väteatomer. H2 står för två väteatomer och O står för syre. En vattenmolekyl är en så kallad dipol, vilket innebär att, molekylen har en positiv samt en negativt laddad pol. Hos vattenmolekylen dras den positivt laddade polen mot den andre molekylens negativt laddade pol. Syremolekylen har störst benägenhet att dra till sig elektroner än till exempel väteatomen, vilket innebär att de gemensamma elektronerna kretsar mer runt syreatomerna än runt väteatomerna. Syreatomen är i och med det något negativt laddad gentemot väteatomen som är mer positivt laddad. Inverkan på de olika laddningarna gör att de positiva laddningen dras till den negativa laddningen. Om vi jämför dipolbindningar med elektronbindningar så vet vi att elektronbindningen är en starkare bindning än dipolbindningen. Attraktionen mellan dipolmolekylernas laddningar gör att de binds ihop genom en så kallad dipolbindning.
För att vi ska kunna mäta atomernas och molekylernas värmerörelse så används temperatur för att mäta...

MATERIAL
• Glas ("helst med raka kanter" inte bredare topp än bot)
• Frys
• Vatten
• Kamera
• Pet flaska... Köp tillgång för att läsa mer

Is och vatten | Labbrapport | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.