Isbjörnens framtid | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Isbjörnens framtid | Rapport

En rapport som diskuterar isbjörnens framtid, med fokus på konsekvenserna av klimatförändringarna. Eleven utgår från frågeställningen om kommande generationer kommer att ha möjlighet för att uppleva isbjörnen, eller om den kommer att ha dött ut.

Innehåll

Isbjörnen i Arktis och klimatförändringar

1.Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Metod
1.3 Avgränsningar
1.4 Källkritik
2. Bakgrund
4. Slutsats
5. Diskussion och analys
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Vi har länge vetat vad som händer med världen när vi släpper ut giftiga gaser i atmosfären och hur vi kan minska detta men hur kommer det sig att vi inte gör någonting åt det? Vi blundar åt problemen och låter bekvämligheten komma före andra djurs liv och deras habitat som vi förstör mer och mer varje dag.
Arktis smälter mer och mer för varje dag, i en skrämmande fart. I samma veva försvinner Isbjörnarnas habitat och dom andra djuren som också lever där. Varje djur utvecklar olika specifika saker som gör att de kan leva i de klimatet som förekommer där de bor, som t.ex. isbjörnens tjocka och varma päls eller deras stora tassar som gör att de kan gå på snön. Men när isen smälter och medeltemperaturen höjs försvinner även deras föda och dom får svårt att anpassa sig. Det är också för långt att simma till något annat ställe där det är samma klimat som de är vana vid. Isbjörnarna kan inte göra någonting åt det. De kan inte påverka klimatet och de kan inte få stopp på våra ovanor, det är endast vi som kan påverka detta. Och en förändring måste ske om du vill att dina barnbarn skall få uppleva Isbjörnen, innan det är försent.
Jag valde att skriva om detta område för att jag vill att folk skall få mer kunskap om vad som händer med vårt klimat. Så när du har läst klart denna rapport hoppas jag att du har fått en tankeställare och nästa dag tar cykeln eller bussen till jobbet.

1.2 Syfte och frågeställning
Kommer mina barn få uppleva isbjörnen?
Mitt syfte med denna uppgift är att få folks uppmärksamhet och upplysa folk om vad som faktiskt händer när dom startar sin bil och låter den spy ut avgaser. Många vet inte att isbjörnen snart kommer dö ut om inte vi sätter stopp för klimatförändringarna. Allt kanske går så fort så ditt barn eller barnbarn inte kommer få uppleva isbjörnen... Köp tillgång för att läsa mer

Isbjörnens framtid | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-14
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    Det var riktig bra rapport