Isbjörnen och Klimatet - Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap A
  • VG
  • 3
  • 1159
  • PDF

Isbjörnen och Klimatet - Naturkunskap A

En kortare uppsats om hur klimatförändringar kan komma att påverka isbjörnen och dess omgivning. Innehåller både faktadel, diskussion och elevens egna förslag på aktionsplan.

Innehåll

Inledning
Analys
Diskussion
Aktionsplan
Källförteckning

Utdrag

"Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot människan, två tredjedelar av alla 20 000 - 25 000 isbjörnar i världen riskerar att försvinna till följd av issmältningen i Arktis.

Den stigande medeltemperaturen gör så att isarna smälter och det i sin tur leder till att isbjörnarna med sina ungar får svårare att få tag på mat.

Isbjörnarna tvingas simma längre och längre sträckor för att hitta föda och riskerar därför att drunkna av ren utmattning eller till och med att svälta ihjäl."... Köp tillgång för att läsa mer

Isbjörnen och Klimatet - Naturkunskap A

[0]
Inga användarrecensioner än.