Isens smältentalpi | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • D
  • 4
  • 808
  • PDF

Isens smältentalpi | Labbrapport

En labbrapport med syfte att bestämma smältentalpi för is (den energimängd som behövs för att is ska smälta). Detta görs genom att värme tillförs till is med hjälp av varmt vatten.

Innehåll

Isens smältentalpi

- Syfte och frågeställning
- Teori
- Metod
- Resultat
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Metod

Dom materiel som användes under laborationen var
• Kalorimeter med inner- och ytterkärl med omrörare
• Termometer
• Våg
• Isbitar
• Varmt vatten
• Termos
• Ett anpassat lock till innerkärlet + kork

Laborationen utfördes på så vis att kalirometerns innerkärl med omrörare vägdes. Sedan nollställdes vågen för att väga den igen fast denna gång var kalorimetern fylld till hälften med vatten. Innerkärlet av kalorimetern fördes ner i kalorimeterns ytterkärl för att sedan föra på det anpassade locket. Locket hade ett hål i mitten för korken men det fanns även plats för omröraren och ett hål på kanten för termometern locket såg ut så på grund att det inte skulle komma in värme.
Sedan rördes vattnet runt med omröraren för att det skulle vara samma temperatur i den massa vatten som fanns i behållaren för att sedan läsa av temperatur T0 som var 34,7 grader. Det lades ner ett par noga avtorkade isbitar i vattnet. Detta moment upprepades tills vattnets temperatur var 5,5 grader. Sedan vägdes kalorimetern med innehållet för att notera hur mycket massan har ökat... Köp tillgång för att läsa mer

Isens smältentalpi | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.