Isens smältvärme | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • Godkänt
  • 3
  • 553
  • PDF

Isens smältvärme | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att bestämma smältentalpiteten (smältvärmen) hos is. Detta görs genom att is utsätts för varmt vatten i en termos och väga termosen före och efter smältning.

Innehåll

SMÄLTA IS
- Syfte
- Teori
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Materiel:
• Våg
• Termos
• Termometer
• Bestämd massa is med känd temperatur
• Bestämd massa flytande vatten med känd temperatur

Utförande:
Först tas allt material fram. Nollställ vågen! Ställ sedan termosen på vågen och anteckna vikten. Vatten hälls sedan i och vikten och temperaturen (vattnets temperatur) antecknas. En isbit hämtas och isens temperatur mäts och antecknas. Isen läggs i vattnet. Anteckna vikten. (Detta kallas för en relativ massa och görs eftersom det blir mer exakt så, det görs istället för att mäta var och en för sig). När isen ligger i vatten rörs det försiktigt om tills den har smält helt. När den har smält antecknas temperaturen. Nu har man alla värden. För att få vikten för vatten och is subtraherar man i vattnets fall vatten+termos med termosens vikt, och i isens fall subtraherar man termos+vatten+is med termos+vatten. Nu har vi alla vikter vi behöver. För att få ΔT tar vi vattnets temperatur före minus vattnets temperatur efter. Och samma sak för isen. För att sedan få ut smältentalpiteten så sätts alla värden in i formlerna (ses i resultat)... Köp tillgång för att läsa mer

Isens smältvärme | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.