Islam i dagens samhälle | Religionskunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 4
 • 1898
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Islam i dagens samhälle | Religionskunskap

En uppsats som undersöker hur islam påverkas av dagens globaliserade samhälle, samt redogör för likheter och skillnader med kristendomen. Fokus ligger bland annat på kulturkrockar, profeter, de fem grundpelarna, utövning, spridning och splittring. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Värderingarna i ett samhälle har stor betydelse för hur det formas och ser ut, och för hur människorna beter sig och lever. Utifrån värderingar formas både skriftliga lagar och oskrivna lagar som normer. Att värderingarna inom kristendomen och islam ser så pass olika ut leder till kulturkrockar. Kulturkrockarna uppstår då människor från olika kulturer och religioner lever med varandra i ett samhälle och inte har en delad mening om dessa regler, skrivna som oskrivna. Det finns inte en delad mening om vad som är ”rätt” och ”fel”. Orsakerna till dessa splittrade meningar härstammar från hur religionerna uppkom och utvecklades.

De viktigaste centrala händelserna till Kristendomens uppkomst kretsade kring olika personer, så som Paulus, Thomas av Alquino och Martin Luther. Dessa personer tolkade alla bibeln samt Jesus på olika sätt, vilket ledde till att kristendomen utvecklades. Då islam bildades kretsade de mest centrala händelserna kring fem olika handlingar som utfördes av en och samma person, Muhammed. Efter att Muhammed hade fastat och fått uppenbarelsen av ängeln Gabriel, skrev han koranens första ord, vilket blev starten för religionen. Dessa första ord löd: ” Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet”, och de bildade trosbekännelsen. Fastan samt trosbekännelsen var de två första av de fem pelarna."... Köp tillgång för att läsa mer

Islam i dagens samhälle | Religionskunskap

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-25
  Bra uppsats ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 • 2014-10-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  VÄLDIGT BRA UPPSATS. DET HJÄLPTE MIG ATT KOMMA IGÅNG MED MED EGET
 • 2015-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra och informativ
 • 2015-02-15
  GRYMT VERKLIGEN! TAAAACK