Islam | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 13
  • 4690
  • PDF

Islam | Fördjupningsuppgift

En fyllig fördjupningsuppgift som tar upp historien och bakgrunden till Islam och beskriver olika nyckelfigurer som påverkat tron. Kaliferna och splittringen mellan sunni och shia och kärnorna i islamism som är de 5 pelarna och Koranen. Avslutas med en beskrivning av islam i Sverige och aktuella strömmningar.

Innehåll

Islams framväxt
Pelarna i Islam
Islams böcker
Islam i Sverige

Utdrag

Islam är världens andra största religion och den yngste av de tre Abrahamitiska religionerna (Judendom, Kristendom och Islam). Ordet islam betyder underkastelse för Allah och det betyder också fred. Islam har mer än 1,5 miljarder anhängare och den är en religion som har dykt upp på den Arabiska halvön av Muhammed bin Abdullah. Den arabiske profeten Muhammed föddes 570 e.Kr. i staden Mecka som ligger i landet Saudi Arabia och sin fader hade dött innan han föddes och sin moder dog då han var sex år och det var Muhammeds farbror som växte upp honom. Mecka var vid den här tiden en viktig handelsplats och där fanns en köpmansänka som heter Khadija...

...Sunni är den största riktningen inom Islam. Ca 75-90% av muslimer är sunniter. Sunniter följer det som står i Koranen och Muhammeds mönster i handling. Sunniterna anser att uppenbarelse avslutades vid Muhammeds död och att det inte kommer flera profeter eller religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen utan varje enskild människas förmåga kan avgöra vad som är rätt eller fel utifrån Koranen. Koranen och Sunna (Muhammeds handlingar) är viktiga och måste följas noga. Det finns också en bok som heter Hadithen och denna bok innehåller berättelser om levnadssätt från Muhammed. Sunniterna anser Kaliferna bästa personer efter profeter och man måste respektera dem... Köp tillgång för att läsa mer

Islam | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.