Islam | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 3
  • 1194
  • PDF

Islam | Frågor och svar

Frågor och svar om islam, som bl.a. redogör för de olika riktningarna inom religionen, islams människosyn, de fem trospelarna, samt vad sharia innebär.

Innehåll

ISLAM

- Vad vet du om Koranens uppkomst - när och hur kom den till?
- Hur bör den läsas och varför?
- Hur skiljer sig muslimers syn på Koranen från judars och kristnas syn på Bibeln?
- Vilket år blev startåret för islams tideräkning? Vad hände då?
- Vad innebär jihad? Varför är detta begrepp problematiskt idag?
- Vad är sunna och hadith?
- Vilka är de två största riktningarna inom islam? När och varför skedde splittringen mellan dessa två riktningarna? Hur skiljer sig riktningar åt? I vilka länder hittar du de två olika riktningarna?
- Beskriv gudsbilden inom islam.
- Hur ser man på människan och domens dag inom islam?
- Som muslim påverkas hela livet. Varför då?
- Islam har fem pelare. Vilka är dessa fem pelare? Beskriv innehållet och tillvägagångssättet i varje pelare.
- Hur är synen på äktenskap och skilsmässa inom islam? Är det någon skillnad mellan kvinnor och män i samband med ovanstående?
- Vad är haram och halal?
- För att ett livsmedel ska betraktas som halal så måste följande villkor uppfyllas
- Vad är sharia? Ge exempel på länder som bygger sin politik på sharia. Ser du några problem med sharia?

Utdrag

De två största riktningarna är Shiamuslimer och Sunnimuslimer. Splittringen berodde på att Shiamuslimerna ville ha en annan ledare som kunde förmedla Guds budskap. Sunni utgår endast från Muhammeds sunna och efter Muhammed dött skulle inga fler uppenbarelser komma från Gud. Medan Shia väljer en imam, en ny ledare som kan tolka det religiösa budskapet och fortsätta förmedla uppenbarelser från... Köp tillgång för att läsa mer

Islam | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.