Islam, Martin Luther och de abrahamitiska religionerna | Examination

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Religionskunskap A
 • B
 • 4
 • 2334
 • PDF

Islam, Martin Luther och de abrahamitiska religionerna | Examination

En examination i Religionskunskap A, där eleven fått tre olika områden att beskriva närmre:

- Islams fem pelare
- Martin Luther och reformationen inom kyrkan
- Likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Islams fem pelare
- Martin Luther och reformationen inom kyrkan
- Likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna

Utdrag

"De tre abrahamitiska religionerna, Kristendomen, judendomen och islam är tre religioner som är baserade på en gud. Första religionen av de tre var Judendomen sedan kom Kristendomen och sist kom Islam. De tre religionerna kallas för abrahamitiska religioner eftersom Abraham finns med i bibeln och koranen, det är därför de tre religionerna kallas för abrahamitiska. Dock är inte historien om Abraham samma i ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Islam, Martin Luther och de abrahamitiska religionerna | Examination

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  regwgre4wtgerggdfbergsgergdfergdsergser