Islam | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 2
  • 514
  • PDF

Islam | Sammanfattning

En kort sammanfattning om religionen Islam. Sammanfattningen ger en snabb överblick över vad Islam innebär. Profeter, huvudinriktningar (Sunni och Shia) och hur Islam och religionens följare porträtteras i media tas upp i sammanfattningen.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Det bör man veta om Islam

- Överblick
- Profeter
- Huvudinriktningar
- Islam i massmedia

Utdrag

Religonen består av 1,6 miljarder anhängare så kallade muslimer. De flesta bor i Indonesien. Indien, Pakistan, Bangladesh, Nigeria osv, Islams “huvudstad” heter Mekka. För en muslim finns det bara en gud, dyrkar man en annan gud ses det som synd. Islams heliga skrift heter koranen som består av 114 kapitel (surah) som omfattar 6200 verser (ayat). Koranen får endast vara skriven på arabiska, översättning får ske men... Köp tillgång för att läsa mer

Islam | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.