Islam: Splittring mellan Shia och Sunni | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 11
  • 2556
  • PDF

Islam: Splittring mellan Shia och Sunni | Rapport

En rapport om skillnaderna mellan de olika riktningarna inom islam; Shia och Sunni. Rapporten berättar också om splittringen mellan grupperna. Följande frågeställningar behandlas i rapporten:

- Vilka är de största skillnaderna mellan splittringsgrupperna?
- Varför uppkom splittringen?

Innehåll

Shia- och Sunni-muslimer: Skillnader och splittringen

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Varför detta ämne?
1.3 Syfte
1.4 Frågeställningar
2. Metod
2.1 Resonemang kring källor
2.2 Internet källor
2.3 Tryckta källor
3. Resultat
4. Diskussion
4.2 Skillnader
4.3 Slutsats
5. Källförteckning
6. Bilagor

Utdrag

Sammanfattning
I denna uppsats utreder jag skillnader samt historien mellan Islams två splittrings grupper, Shia och Sunni. Genom pålitliga och neutrala Internetkällor samt litteratur källor har jag utrett de båda inriktningarna inom islam och tittat på de största olikheterna samt lagt stor vikt på hur Islam kom att splittras från början.

I samband med profeten Muhammeds död var man oense om vem som skulle komma att bli den nye ledaren av Islam. Ena gruppen ville att den tredje Kalifen skulle bli Muhammeds svärson Ali medan den andra gruppen ville att Muhammeds rådgivare Abu Bakr skulle ta över rollen som det tredje kalifatet. Rådgivaren Abu Bakr valdes till den nye politiska samt religiösa ledaren av islam, gruppen som stöttade detta val kom att kallas för sunnimuslimer och motståndsrörelsen Shia. En religion som tidigare var enhetlig kom att bli splittrad. Denna politiskakonflikt har lett till ännu större skillnader mellan de två olika grupperna.

1. Inledning

1.1 Bakgrund
Islam inte är en enhetlig religion, liksom kristendomen finns det även olika riktningar inom Islam som tolkas och praktiseras på olika sätt. De två största inriktningarna inom Islam är idag Sunni och Shia, två inriktningar som har ett minst sagt våldsamt förflutet. Sunni och Shia var de två inriktningarna som först kom att splittra islam, där man kan likna splittringen vid den stora schismen inom kristendomen.
Grunden för de båda inriktningarna är samma, Allah är den enda guden och Muhammed är Allahs budbärare, de tror på samma fem pelare inkluderande ramadan och studiet av koranen. Det som till största delen skiljer de båda inriktningarna åt är att Sunni bygger mycket av sin tro på Muhammeds predikande och resor medan Shia lägger mycket vikt på imamerna som skall fullfölja profeternas verk, dvs. den gudomliga vägledningen. Båda inriktningarna är säkra på att deras sätt att leva som muslim är det enda rätta... Köp tillgång för att läsa mer

Islam: Splittring mellan Shia och Sunni | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.