Islam och kristendom: Syn på Jesus och efterlivet | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Islam och kristendom: Syn på Jesus och efterlivet | Jämförelse

En jämförelse av islam och kristendom, som redogör för religionernas olika trossatser. I synnerhet redogörs det för islams syn på Jesus och efterlivet jämfört med kristendomen.

Innehåll

- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Likheter och olikheter mellan Islam och Kristendom

Utdrag

Inledning
Jag som person har inte direkt varit så insatt i religioner överhuvudtaget. Men efter ett studiebesök på Göteborgs Moské tidigare i Mars, fick jag upp ögonen för just religionen islam. Det intresserade mig först och främst för att man som svensk är rätt ovetande om vad som egentligen innebär att vara muslim. Man har också många fördomar mot religionen och muslimer över lag och när jag fördjupade mig i religionen fick jag en annan syn på religionen och jag kunde även se, med tanke på att det är en helt annan religion, några likheter med Kristendomen.
.
Syfte & Frågeställningar
Syftet med denna uppgift är att få en djupare inblick om vilka likheter och olikheter det finns i två olika världsreligioner.
• Hur kommer det sig att Jesus inte är den personen han är i kristendomen, i islam?
• Vilka är de största olikheterna och likheter inom islamisk och kristen tro?

Metod
Jag har använt mig av en Kvantitativ studie för att besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte. Jag intervjuade en person jag känt sen tidigare och som ursprungligen är muslim. Då lät jag personen besvara mina två huvudfrågor och personen i fråga tog då upp de största skillnaderna. Personen berättade... Köp tillgång för att läsa mer

Islam och kristendom: Syn på Jesus och efterlivet | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.