Islams kvinnosyn och likheter/skillnader mellan abrahamitiska religionerna

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 5
  • 2956
  • PDF

Inlämningsuppgift: Islams kvinnosyn och likheter/skillnader mellan abrahamitiska religionerna

En inlämningsuppgift bestående av två delar där första delen handlar om likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna utifrån gudssyn, människosyn och utövande.

Den andra delen behandlar islams kvinnosyn, utifrån koranens budskap men också i olika perspektiv utifrån de fyra olika skolorna inom Islam (traditionalism, islamism, modernism, sekularism).

Lärarens kommentar

Vilket fantastiskt arbete du gjort! Du är utförlig och dina slutsatser är mycket välgrundade.

Utdrag

Kvinnor och mäns ställning inom islam är mycket omtalad och diskuterad. Enligt flertalet verser från Koranens budskap finns det flera regler för hur män och kvinnor ska bete sig och förhålla sig till varandra.
Från en traditionalists perspektiv skulle relationen mellan kvinnor och män läsas av bokstavligt utifrån koranen, trots att det är skrivet till ett gammaldags samhälle kring ca: år 600. En traditionalist ser det därmed som att både kvinnor och män är Guds avbild och ska följa honom, bägge två kommer till paradiset om de följer Gud, och båda könen ska avlönas lika, enligt Koranensbudskap.se (sura [9:71] och [3:195 ]). Enligt Koranensbudskap.se (Sura[4:1-4] och [4:34]​) är det dock mannen som försörjer kvinnan, hon jobbar oftast inte, och mannen är därmed ledaren i hemmet. Om kvinnan inte lyder sin man får han slå henne. Vid äktenskap ska kvinnan få en brudgåva som försäkrar henne om något skulle ske, eftersom hon ska bli försörjd. Män får också gifta sig med flera kvinnor, så länge han kan behandla de alla lika. Enligt Koranensbudskap.se (sura [25:68] och [65:1]) är äktenskapsbrott är en stor synd för både män och kvinnor. Det talas enbart om att en man vill skilja sig från sin fru, i det fallet måste han vänta ut den tid som är bestämd av Gud, vid skilsmässa får mannen inte tvinga kvinnan att lämna hemmet, hon ska inte heller lämna självmant så länge hon inte gjort något fel. Kvinnor ska täcka sin kropp, koranen betonar enbart barmen men här tolkas detta till mer täckande, ett exempel på slöja som används är niqab som täcker allt utom ögonen. Speciellt för främmande män... Köp tillgång för att läsa mer

Islams kvinnosyn och likheter/skillnader mellan abrahamitiska religionerna

[0]
Inga användarrecensioner än.