Isolering av DNA-trådar från banan | Undersökning av P-värde | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • C
 • 3
 • 716
 • PDF

Isolering av DNA-trådar från banan | Undersökning av P-värde | Labbrapport

En enklare labbrapport i Biologi A, vars syfte är att isolera DNA-trådar ur en banan. Vidare så undersöker eleven även DNA:ets P-värde, samt beskriver DNA:ets teoretiska bakgrund och molekylära struktur.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Syfte
- Material
- Kemikalier
- Teori
- DNA-molekylens struktur
- Metod
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

Material:
- 1/4 banan
- Två bägare (100 ml)
- Kaffefilter
- Tratt provrör
- Engångspipett
- Urglas

Kemikalier:
- Tioprocentig diskmedelslösning
- Koksalt
- Iskallt t-röd
- BTB

Metod:
Till en början mosas ungefär 1 fjärde del av en banan i en 100 millimeters bägare tills den helt är finfördelat och mjukt, sedan täcks fruktmoset med några milliliters tioprocentig diskmedelslösning. Därefter tillsätts en nypa koksalt och blandningen blandas noggrant.

En filter-papper görs i ordningen i en tratt som sedan ställs i en annan 100 ml bägare. Blandningen filtreras omedelbart. Det filtrerade fruktmosets volym mäts snabbt och sedan tillsätts ungefär lika stor mängd iskall T-sprit (etanol) så att T-spriten täcker över det filtrerade fruktmoset. Tillsist nystas upp DNA trådarna med hjälp av en pinne och förs över till en urglas. En droppa BTB dropps på de uppfiskade DNA trådarna, resultat antecknas ner... Köp tillgång för att läsa mer

Isolering av DNA-trådar från banan | Undersökning av P-värde | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra information. Hjälpte mig med min laboration

Material relaterade till Isolering av DNA-trådar från banan | Undersökning av P-värde | Labbrapport.