Israel & Palestina | Frågor och svar till Hur man botar en fanatiker

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 2446
 • PDF

Israel & Palestina | Frågor och svar till Hur man botar en fanatiker

Frågor och svar om boken "Hur man botar en fanatiker", skriven av Amos Oz. Frågorna har fokus på konflikten mellan Israel och Palestina samt konflikter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Se frågorna nedan.

Lärarens kommentar

Riktigt bra arbete, du ger exempel och du problematiserar och tar ställning själv.

Elevens kommentar

Grammatiken skulle kunna vara bättre, anledningen till det är ju för att jag bor i Sverige bara 3,5 år.

Innehåll

1. Enligt Amon Oz är konflikten mellan palestinier och israeler en kollision mellan rätt och rätt. Vad innebär det? Vilka argument ger han för att båda parterna har rätt? Håller du med honom?
2. Amon Oz beskriver konflikten som en tragedi. Samtidigt är han optimistisk till att den kommer att lösas. Hur ser en lösning ut som han föreslår?
3. Varför myntade Amon Oz begreppet ”Make Peace Not Love”
4. Konflikten mellan Israel och Palestina är en konflikt mellan två offer till samma förtryckare, skriver Amon Oz. Utveckla hans resonemang så som du uppfattar det. Varför gör detta faktum, att båda parter är offer, konflikten så besvärlig?
5. Är det något med Amon Oz text som förvånade eller förbryllade dig eller på annat sätt fick dig att reagera?
6. Hur har texten påverkat din egen syn på konflikten mellan Israel och Palestina?
7. ”Fanatismen är tyvärr en ständig närvarande beståndsdel i den mänskliga naturen; en ond gen, om man så vill”, skriver Amon Oz på sidan 12. Förklara vad du tror att Amon Oz menar med dessa rader. Håller du med honom?
8. ”Fanatismens innersta väsen är lusten att tvinga andra människor att förändras”, är ett citat från sidan 25 som inleder ett avsnitt i boken där Amon Oz bland annat skriver att attackerna mot USA den 11 september 2001 var ”ett kärleksarbete”. Förklara med egna ord vad Amon Oz menar med sitt resonemang, så som du tolkar honom. Vilka flera exempel ger han på situationer där människor till varje pris vill förändra sin omgivning? Kan du själv känna igen något i det han skriver?
9. Vilka eller vilket av de råd som boken ger om hur man botar fanatism tycker du är viktigast? Motivera ditt svar.

Utdrag

1. Enligt Amon Oz är konflikten mellan palestinier och israeler en kollision mellan rätt och rätt. Vad innebär det? Vilka argument ger han för att båda parterna har rätt? Håller du med honom?
Ja, jag håller med men ändå tycker jag att det är lite orättvist att Palestinier måste dela på Palestina nu efter så många år med Judar p.g.a. att Europa inte vill ha de längre i landet. Men ja – det är en kollision mellan rätt och rätt. Judar fick inget annat val än att lämna Europa och återvända till Palestina igen. Judar har ingenstans att gå annars, det finns inte något annat land där de skulle vara välkomna. Israel är för judar inte bara flyktläger men också ''det heliga landet''. För någon gång så var Judar där och det var deras hemland men de blev tvingade att lämna landet, död eller flykt, de valde det andra. Det var länge sen men de har fortfarande känslor för landet och...

2. Amon Oz beskriver konflikten som en tragedi. Samtidigt är han optimistisk till att den kommer att lösas. Hur ser en lösning ut som han föreslår?
Både Palestinier och Judar vill precis samma land av samma skäll, både folket behöver ett hem. Men både folket vill inte erkänna varandras känslor för landet. Det finns ingen annan lösning här än en kompromiss. Som Oz skriver i sin bok '' skilsmässa''. Där ingen av parterna behöver gå ner på knä. En kompromiss där både den Judiska regeringen och den Palestinska regeringen skriver på freds avtal och delar på landet rättvist. Men först, före man delar på landet eller rättare sagt även före man skriver på fredsavtal, måste både... Köp tillgång för att läsa mer

Israel & Palestina | Frågor och svar till Hur man botar en fanatiker

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  afivoreaknäv åiaudip'nvb aåop'åomsovniqanp m,pv mo' k