Israels bildande och konflikten | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 3
 • 952
 • PDF

Israels bildande och konflikten | Frågor och svar

Frågorna är ifrån Hermods/komvux, uppdrag 2 i NA1.

Fråga 2.

a) Redogör för bakgrunden till den moderna staten Israels bildande 1948.

b) Vilka är de största "stötestenarna" i konflikten? Gör en analys.

c) På s 384-385 finns artikeln "Ett land, två folk". Gör en självständig analys av artikeln och titta särskilt på ordval, faktaval och förklaringar.

Lärarens kommentar

Bra redogjort vad gäller fakta och du har ett bra djup i dina analyser. En lösning på konflikten verkar svår att nå på fredlig, diplomatisk väg då det finns starka fundamentalistiska krafter i bakgrunden.

Utdrag

2A
Judarna anser att Palestina är deras land eftersom det redan för flera tusen år sedan fanns judiska stater i Palestina. Så tidigt som år 70 e.kr så förlorade de dessa till romarna och judarna fick försvinna. Judarna har dock alltid ansett att det är deras land, särskilt starkt blev det under 1800 talet när nationalismen blev stor i Europa. Judarna ansåg att de precis som alla andra borde ha en egen nation och då var det en självklarhet att Palestina borde bli deras.
Britterna tog Palestina under sitt styre under första världskriget och självklart skapade detta konflikter.
Palestina hamnade under turkiskt styre men ... Köp tillgång för att läsa mer

Israels bildande och konflikten | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Superrrrrrrrrbbbbbbb