Isvatten | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • C
 • 3
 • 567
 • PDF

Isvatten | Labbrapport

En labbrapport som redogör för förändringar i en is/vatten-blandning (isvatten). Syftet med laborationen är att undersöka vattnets uppbyggnad och egenskaper genom att observera vad som händer när man häller vatten i ett glas som innehåller till hälften is.

Innehåll

FÖRÄNDRINGAR I IS/VATTEN-BLANDNING
- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utrustning/Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats/Diskussion
- Källor

Utdrag

Syftet
Syftet med denna laboration var att undersöka vattnet uppbyggnad och egenskaper. Detta genom att observera vad som händer när man häller vatten i ett glas som innehåller till hälften is.

Teori
Vatten(H2O) är en viktig kemisk förening för levande organismer. En vatten molekyl består av två väte- och ett syre molekyler, samt binds molekylerna till varandra genom vätebildningar. I likhet med andra ämne finns vatten i tre olika aggregationstillstånd: fast (is), flytande (vatten), gas (vattenånga). Vilket aggregationstillstånd H2O befinner sig vid viss temperatur har att göra med hur stark är vätebindningarna mellan H2O molekylerna.

Hypotes
Jag tror att isen kommer flyta på vatten yta och när isen har smält... Köp tillgång för att läsa mer

Isvatten | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivit lycka till