Italiens enande | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 3384
  • PDF

Fördjupningsarbete: Italiens enande | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för Italiens enande, med fokus på de olika historiska skedena som blev avgörande och dess konsekvenser. Eleven lyfter även fram huvudpersonerna bakom enandet; bl.a.frihetskämpen och nationalisten Giuseppe Garibaldi, samt Italiens första premiärminister Camillo di Cavour.

Innehåll

- Italiens enande
- Tankar om Garibaldi och Cavour
- Konsekvenser av italiens enande
- Källor

Utdrag

1814-15, då man förstod att Napoleons imperium var nära slutet, träffades Europas stormakter i Wien för att diskutera den nya gränsdragningen. För Italiens del beslutades att det lapptäcke med furstendömen som funnits innan Napoleonkrigen skulle återuppstå. I de norra delarna fick Österrike tillbaka det mesta av de områden man förlorat under krigen.

Under upplysningstiden på 1700-talet hade utvecklingen blomstrat i stora delar av Italien. Ekonomin och befolkningen växte till sig och en välbildad medelklass började sakta växa fram. Många historia-experter hävdar att den liberala frihetsrörelsen Risorgimento, som växte fram under 1800-talet, har sina rötter i denna epok. Jag tror definitivt att det ligger något i det. Först och främst ökade det politiska intresset bland människor under upplysningen, bland annat på grund av missnöjet med styret i flertalet länder och påverkan från filosofer som Montesquieu och Locke. En ny debatt skapades kring hur samhället egentligen skulle vara uppbyggt. Främst liberala tankar spreds, om att makten skulle vara mer utspridd och fler människor skulle få vara med och bestämma. Just på grund av dessa tankar samt liberalismens betoning av individens frihet tror jag att ideologin tilltalade många italienare. Folket i Italien kände sig troligtvis inte så fria eftersom man bodde i småstater styrda av furstar från främmande länder som Spanien och Österrike. Många italienare tog på grund av bristande makt och frihet de liberala tankarna till sig, vilket lade grunden för risorgimento... Köp tillgång för att läsa mer

Italiens enande | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.