Ja till inseminering för singlar | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • C
  • 2
  • 597
  • PDF

Ja till inseminering för singlar | Argumenterande text

Det här är en enkel argumenterande text som handlar om varför singlar ska få rätt till insemination. Ett antal argument tas upp som stöd för tesen, bland annat att man inte borde hindra en potentiellt bra föräldrar från att bli just det.

Utdrag

I dagens samhälle har ordet insemination en stor betydelse för många kvinnor som inte kan bli gravida. Insemination är ett hjälp medel för kvinnor som inte kan skaffa barn på ett naturligt sätt. Detta hjälper dem att bli gravida med manliga spermier. Varje år åker flera hundratals ensamstående kvinnor utomlands t.ex. till Danmark för att insemineras. Det kommer att öka kraftig alltså mer och mer de närmaste åren i vårt samhälle. Jag anser att konstbefruktning av singlar bör vara lagligt i Sverige för att det är en av de mänskliga rättigheterna att få ett barn. Så därför säger jag ja till inseminering för singlar i Sverige... Köp tillgång för att läsa mer

Ja till inseminering för singlar | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ja till inseminering för singlar | Argumenterande text.