Jämförelse: Demokrati och diktatur | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 4
 • 1442
 • PDF

Jämförelse: Demokrati och diktatur | Analys

En jämförande analys som syftar till att svara på frågan: Vad är det för skillnad mellan demokrati och diktatur? Här redogörs för likheter och skillnader mellan de olika styrelseskicken och hur dessa fungerar. Dessutom diskuteras olika länders strävan efter att utveckla demokrati.

Innehåll

En samhällsvetenskaplig studie i demokrati och diktatur

- Definitioner
- Demokratiskt och diktatoriskt styrelseskick
- Demokratiers och diktaturers syn på mänskliga rättigheter
- Utveckling mot demokrati eller diktatur
- Bibliografi

Utdrag

Statsformen är den politiska samhällsordning och det styrelseskick under vilken en stat styrs av en fristående regering. En stat består av en eller flera samverkande politiska grupper som vanligen styr över ett avgränsat geografiskt territorium, ett land, vilket är del av politisk geografi. De vanligaste statsskicken runt om i världen är för närvarande demokrati och diktatur. Demokrati, eller demokratiskt styre, är en styrelseform där den...

Demokratier kan klassifieras på en mängd olika sätt och en lista som skrevs år 2014 visar på upp till 507 existerande demokratiska teorier. Dessa 507 teorier kan dock sammanfattas till två demokratiska grundformer. Nämligen direkt demokrati och representativ demokrati. Direkt demokrati innebär att folket är delaktiga i att fatta direkta politiska beslut. Denna demokratiska form är lik men ändå distinkt från representativ demokrati (indirekt demokrati) där folket röstar på...

Ett av de huvudsakliga kännetecken för om ett land är demokratiskt eller diktatoriskt är dess respekt för de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är moraliska principer och normer vilka ligger till grund för vanligt mänskligt beteende och skyddas enligt internationell lag och ibland nationell lag. FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna lyder som... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse: Demokrati och diktatur | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-20
  dat var myckeeeet bra
 • 2019-05-17
  Bra!