Grekland och Rom under Antiken | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • C
 • 5
 • 2209
 • PDF

Grekland och Rom under Antiken | Jämförelse

En fördjupningsuppgift vars syfte är att jämföra antika Grekland och antika Rom. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

– Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom?
– Vilka spår finns av Antiken i dagens samhälle?

Notera att referenslistan är mycket generell och inte hänvisar specifikt till vart informationen hämtats från.

Lärarens kommentar

Den var bra formulerad.

Innehåll

Inledning
- Frågeställningar
- Resultat

Greklands demokrati
– Orsakerna till att styrelsesätten uppkom
– Styrelsesättens utformning
– Hur styrelsesätten påverkade olika samhällsgrupper
– Vilka konsekvenser styrelsesätten fick och varför dem inte bestod

Romarrikets republik
– Orsakerna till att styrelsesätten uppkom
– Styrelsesättens utformning
– Hur styrelsesätten påverkade olika samhällsgrupper
– Vilka konsekvenser styrelsesätten fick och varför dem inte bestod

Jämförelse
Antikens påverkan på nutiden

Slutsatser och diskussion
Referenslista

Utdrag

"Likheten mellan Romarrikets och Greklands styrelsesätt var att båda hade folkförsamlingar, men romarnas folkförsamling var nästan maktlös eftersom det var senaten som bestämde vilka frågor man skulle rösta om. Men båda folkförsamlingar hade röstningar och alla hade som tillhörde dem hade rösträtt.
I Rom så var folket uppdelat i två olika samhällsklasser, så dem vanliga invånarna som tillhörde plebejerna fick inte debattera eller komma med egna förslag. Men i Athen så var alla medborgare lika värda och alla kunde komma med förslag."... Köp tillgång för att läsa mer

Grekland och Rom under Antiken | Jämförelse

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra! Jag fick reda på allt jag behövde. Det var en väl skriven text och enkel att förstå.
 • 2014-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Tack, den är jätte bra och hjälpte mig med min uppsats :)
 • 2016-08-22
  Braaaaaaaaa jämförelse
 • 2015-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skrivet och mycket informativt.