Jämförelse: Länder med lägst och högst BNP

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • C
  • 2
  • 456
  • PDF

Jämförelse: Länder med lägst och högst BNP

En jämförelse mellan de länder i världen som har lägst respektive högst BNP (bruttonationalprodukt). Här förklaras vad de länder med lägst och med högst BNP har gemensamt och vad som skiljer sig åt mellan dessa grupper av länder.

Innehåll

a) Här skall ni ange de tre länder som har högst BNP i världen och sedan omsätta deras BNP per capita i svenska kronor.

b) Ange här de tre länder som har lägst BNP per capita i världen och räkna på samma sätt om deras BNP per capita i svenska kronor.

c) Utifrån länderna ovan och deras BNP/capita ska ni här resonera över ev samband som finns mellan de länder med högst BNP och samband mellan de med lägst BNP. Koppla dina resonemang till begreppen hållbar utveckling och globalisering.

Utdrag

Om vi skiljer dessa 6 länder ifrån varandra de länder med höst BNP och de länder med lägst. Vad man kan se på de tre länder med lägst BNP är att de ligger nära ekvatorn och gör att de är väldigt varmt. Haiti och Zimbabwe har båda vart med om naturkatastrofer. Haiti och sitt jordskalv 2010 och Zimbabwe som vart med om en extrem torka.Enligt gapminder så har alla de här länderna under 0.5 i en skala som sträcker sig till 1 i HDI. En jämförelse med Norge som har 0.94. Om alla i världen levde som Haiti skulle vi behöva 0.3 jordklot, de andra skulle behöva 0.7 jordklot bägge två! Alla dessa tre länder är... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse: Länder med lägst och högst BNP

[0]
Inga användarrecensioner än.