Mänskliga rättigheter genom tiderna | Jämförelse av deklarationer | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • C
 • 5
 • 1482
 • PDF

Mänskliga rättigheter genom tiderna | Jämförelse av deklarationer | Historia 1b

En enklare fördjupningsuppgift där eleven gör jämförelser mellan olika syner på mänskliga rättigheter (MR) genom tiderna. Jämförelser görs mellan FN:s deklaration av mänskliga rättigheter, franska revolutionens proklamation och Magna Charta. Notera att källförteckning saknas.

Lärarens kommentar

Att källkritiken kan förbättras, men resten var mycket bra.

Elevens kommentar

Källkritiken kunde varit bättre.

Innehåll

1. Förklarar likheter och skillnader mellan 2-3 av de historiska dokumenten kring MR och FN:s deklaration om MR
- Franskla Revolutionen / Proklamationen
- Magna Charta

2. Försöker dra slutsatser kring hur synen på MR kan komma att bli i framtiden utifrån de likheter och skillnader som du har hittat.

3. Diskutera vad likheter och skillnader beror på. Argumentera för ditt urval av dokument: varför valde du de dokument du valde för din jämförelse.

4. Kan man säga att synen på mänskliga rättigheter har förändrats under historien? I så fall på vilket sätt?

5. Fundera kring källornas relevans (viktighet), användbarhet (går de att använda) och betydelse (tolkningen av de källor du har använt) för dina svar

Utdrag

"1. Förklarar likheter och skillnader mellan 2-3 av de historiska dokumenten kring MR och FN:s deklaration om MR

Franska revolution / proklamationen
Likheter:
Fn: Alla människor är föda lika. Där lika mycket värda och skall ha samma rättigheter/ Franska revolutionen: Människorna föds lika och fortfar att vara lika i rättigheter.
Det vill säga att båda deklarationerna anser att alla föds lika och är lika mycket värda med samma rättigheter. Den enda skillnaden är formuleringen av artikeln.

FN: Alla människor har rätt att tycka, tänka och tror på vad de vill och framföra sin mening, utan att behöva straffas. Däremot skall man inte kränka någon Franska revolutionen: Ingen bör oroas för sina åsikter, icke ens religiösa, så vitt dessas utövande ej stör den lagliga ordningen.
Här är också artiklarna lika (alla har rätt till yttrandefrihet) bara att formuleringarna är inte det samma."... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter genom tiderna | Jämförelse av deklarationer | Historia 1b

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-02-25
  BRAAAA! tycket du kunde ha gjort en utförligare analys dock
 • 2014-10-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra beskrivningar mellan skillnaderna och likheterna!!
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2014-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte jätte bra!!! :)