Jämförelse: Mänskliga rättigheter i Kina och Ryssland

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 7
  • 2451
  • PDF

Jämförelse: Mänskliga rättigheter i Kina och Ryssland

En jämförelse mellan Kina och Ryssland och deras uppfyllande av de mänskliga rättigheterna. Eleven beskriver ländernas historiska utveckling i förhållande till de mänskliga rättigheterna, och hur situationen ser ut i nuläget.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet! Väl utförligt och nyanserat.

Elevens kommentar

Nej, den är perfekt!

Innehåll

- Kina
- Ryssland
- Skillnaderna och likheterna mellan Kina och Ryssland
- Källor

Utdrag

Ryssland har godkänt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter men det har inte Kina. Det kan man också se på hur länderna faktiskt styrs. Kina är ett kommunistiskt land, kommunistiska stater brukar inte direkt vara kända för att vara välfungerande demokratier. Kina är alltså inte en demokrati utan den enpartistat. Rättigheterna om yttrande- och åsiktsfrihet samt rösträtt finns inte. Ryssland är en demokrati med anmärkningar, det vill säga att... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse: Mänskliga rättigheter i Kina och Ryssland

[0]
Inga användarrecensioner än.