Jämförelse Östersjön och Kattegatt | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 7
  • 1943
  • PDF

Jämförelse Östersjön och Kattegatt | Labbrapport

En utförlig labbrapport i ekologi med syftet att jämföra Östersjön, som är ett bräckvattenhav, med Kattegatt, ett saltvattenområde. Genom att bland annat undersöka salthalt, arter och organismer, göra plankton- och siktdjupsprov har man undersökt de olika ekosystemen.

Innehåll

Östersjön och en vik i Kattegatt - en jämförelse

- Inledning
- Material och Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Material och Metod:

Vi har genomfört följande undersökningar i fält vid två tillfällen -en halvdag i Ramsvik och en dag på Femöre, utanför Oxelösund.
Notering av salthalt, klassificering av funna arter vid håvande i algbälte, vegetation och strandzon. Vi har även undersökt storlekarna på funna organismer, som exempelvis blåmusslor.
Planktonprov, siktdjupsprov och vattenprov har även genomförts från båt.
Utrustning: Håv, baljor, vadarbyxor, vattenkikare, sedimentprovtagare, pincett, lupp, plastpåsar, fotoburkar och bestämningslitteratur... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse Östersjön och Kattegatt | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.