Jämförelse: Ryska och Franska revolutionen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Historia 2a
  • B
  • 5
  • 2020
  • PDF

Analys: Jämförelse: Ryska och Franska revolutionen

En jämförande analys som berättar om den ryska och den franska revolutionen, på början av 1900-talet respektive slutet av 1700-talet. Revolutionernas orsaker, händelseförlopp och konsekvenser förklaras och jämförs med varandra.

Innehåll

Revolutioner arbete

- Franska revolutionen 1789-1815
- Ryska revolutionen 1917-1921
- Analys
- Källor

Utdrag

En av de främsta anledningarna till att franska revolutionen startade var en ekonomisk kris i Frankrike i slutet av 1700-talet. Otroligt mycket pengar hade spenderats på både sjuårskriget och det nordamerikanska frihetskriget mot britterna. Samhället var en monarki byggt på ett feodalt samhälle som kung Ludvig XVI styrde med järnhand. Frankrike bestod av tre olika stånd: det första var prästerna, det andra var adeln och det tredje ståndet var resten av befolkningen, alltså bönder, borgare, affärsmän... Det tredje ståndet var även det enda stånd som faktiskt betalade skatt.
För att Frankrike skulle kunna betala av de stora kostnaderna från kriget var kung Ludvig XVI tvungen att, inte bara höja skatten för tredje ståndet, utan även införa skatt till första och andra ståndet. Detta ledde till stort missnöje bland folket.
---
Ryssland var länge”ett feodalt samhälle och det var tsaren Nikolaj II som var högst upp i denna hieraki. Det var han som enväldigt styrde och ställde i landet. Under honom i maktordningen kom adeln och prästerna som hade speciella priviligier och rättigheter. Längst ner i denna maktordning fanns resten av Rysslands befolkning. De hade inget att säga till om.”
Denna orättvisa fördelan av makt inom Ryssland var en stor anledning till att revolutionen tog plats. Ryssland var ett väldigt konservativt samhälle. Åsikter som fanns bland folket om att Ryssland t ex borde moderniseras och att maktordningen skulle jämnas ut, hotade tsarens styre och sågs därmed som ett hot mot Ryssland. Därför förbjöds all samhällskritik.
---
Både den franska och ryska revolutionen hade politiska motiv. Innan revolutionen levde länderna i feodala samhällen styrt av en enväldig makt. I Frankrike var det kung Ludvig XVI och i Ryssland tsaren Nikolaj II som hade all makt. Dessutom hade adeln speciella privilegier såsom till exempel att de inte behövde betala skatt. Detta ansåg folket orättvist och började få nog av att vara längst ner i ”näringskedjan”. Det var folket som var tvungna att betala skatt och det var främst de som hade krav på att förändra maktordningen... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse: Ryska och Franska revolutionen

[0]
Inga användarrecensioner än.