Jämförelse: Synen på Jesus inom islam och kristendom - Religion A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Religionskunskap A
 • MVG
 • 3
 • 1190
 • PDF

Jämförelse: Synen på Jesus inom islam och kristendom - Religion A

En fördjupningsuppgift där eleven beskriver likheter och skillnader mellan den islamska och kristna synen på Jesus. Eleven tar utgångspunkt i beskrivningar av Jesus från både Koranen och Bibeln, och jämför dem sedan.

Lärarens kommentar

Jättebra

Innehåll

- Den kristna synen på Jesus
- Den islamiska synen på Jesus
- Likheter
- Olikheter
- Mina funderingar
- Källor

Utdrag

"Den kristna synen på Jesus
Jesus föddes utav jungfrun Maria, hustru till Josef. Jesus föddes i Betlehem och fick placeras i en krubba efter att Maria och Josef anlände dit.Jesus skulle sedan vandra på jorden som “Guds son”. Han fick i uppgift av Gud att predika om hans lära - Detta skulle han senare göra, då han gick omkring i Galileen och spred sin kunskap till de som trodde på honom och ville lära sig. De första som ville ta del av Jesus lärdom, var de 12 apostlarna. Dessa följde honom överallt, ända in till döden, då Judas förrådde honom.

Jesus blev förrådd utav Judas, då Judas överlämnade honom till romarna. Jesus korsfästes och dog, men uppstod 4 dagar senare, då han lagts inuti en grotta med ett stort stenblock som dörr (Som han själv lyckades flytta). När folk insåg att Jesus hade uppstått från döden, började de se honom som en profet, och att han verkligen var Guds son. Jesus själv följde de judiska lagarna, men menade att Gud ville ställa ännu större krav, vilket ledde till Kristendom.

Treenigheten inom kristendom är accepterad från skillnad till Islam. Det menas med att det ingår tre personer i Treenigheten, Guds son (Jesus Kristus), den heliga anden och Fadern. Kristendom tror även på bebådelsen, Jungfrufödseln och himmelsfärden som mest."... Köp tillgång för att läsa mer

Jämförelse: Synen på Jesus inom islam och kristendom - Religion A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var väldigt bra material som komplettering på mitt arbete
 • 2014-05-03
  klasndkasldasnkdlasndknaskldnm nalndjaslndlasdasjldbasndk
 • 2015-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet!!!!!!!!!
 • 2015-05-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skrivit , inressant