Jämställdhet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • C
  • 2
  • 855
  • PDF

Jämställdhet | Diskuterande text

En enklare, diskuterande text kring jämställdhet. Fokus ligger på de outtalade krav och förväntningar som ställs på kvinnor i privatlivet, bland annat vad gäller utseende och utmanande klädstil. Vidare så diskuteras problemet med sexuella trakasserier.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

"Det är hemskt att så många kvinnor vardagligen blir utsatt för sexuella trakasserier – för 35 år sedan fanns inte begrepp sexuella trakasserier, förståelse om '' sexual harassment'' kom på slutet av 1970- talet, då starka kvinnorörelsen påbörjades i USA. Definition i lagtexten för sexuella trakasserier är väldigt tydlig och förståelig - ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. Men varje dag bryter män mot lagen och trakasserar kvinnor utan att bli straffade. För att kvinnor inte lämnar polisanmälan, om av en mängd trakasserier som vi blir utsatta för varje dag. Även om män skulle ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.