Jämställdhet i Irak och Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 4
  • 904
  • PDF

Jämställdhet i Irak och Sverige | Rapport

En rapport med fokus på jämställdhet, där eleven undersöker förhållandena i Sverige respektive Irak. Rapporten utgår huvudsakligen från intervjumaterial, och eleven tar utgångspunkt i från följande frågeställningar:

- Hur ser jämställdheten ut i Irak idag jämfört med förr i tiden, och hur ser den ut i jämförelse med Sverige?
- Är Sveriges feministiska kamp och ambition mot jämställdhet onödig med tanke på hur bra vi har det här i jämförelse med andra länder?

Innehåll

Jämställdhet i Irak och Sverige

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod
- Undersökning
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Jag har valt att ta reda på fakta genom intervjuer. Den första metoden jag valde är att intervjua två kvinnor i 23års åldern som båda härstammar från den norra delen av Irak. Dem båda är aktiva för välgörenhetsarbete åt människor som fallit offer för ISIS terror. Dem jobbar med att samla in pengar, kläder och medicin som sedan fraktas till Irak. Dem besöker båda sitt hemland med jämna mellanrum. Jag har intervjuat och diskuterat mina frågeställningar med dem och vi kan kalla de för Leila och Sabina. Källor har jag valt ut utifrån pålitliga organisationer som... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet i Irak och Sverige | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.