Jämställdhet i klassrummet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 7
 • 3459
 • PDF

Jämställdhet i klassrummet | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i form av en observationsstudie, där eleven undersöker hur jämställdheten mellan pojkar och flickor ser ut i klassrummet. Syftet är att studera hur lärare beter sig mot sina elever beroende på vilket kön de har, vilka elever som tar mest plats samt hur lärarens uppmärksamhet är fördelad.

Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:
• Vilket kön får mest uppmärksamhet och respekt av läraren? Varför?
• Vilket kön tar mest plats?

Innehåll

1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
2.1 Bakgrund
3.1 Metod
3.2 Avgränsning
4.1 Observationsstudie
4.2 Resultat/Avhandling
5.1 Slutsats

Utdrag

1.1 Syfte:
Syftet med den här observationen är att kolla hur lärare beter sig mot sina elever beroende på vilket kön de har. Vi kommer att besöka en skola för att delta under en historielektion för att se hur läraren beter sig gentemot eleverna samt vilka de ger mest uppmärksamhet till och vilka elever som tar mest plats under lektionstid.

3.2 Avgränsning
Vi kommer att tillägna 30 minuter inne i ett klassrum då vi ska studera förskoleelever minut för minut. Vi ska kolla hur eleverna beter sig mot varandra och även hur läraren beter sig mot eleverna. Vi kommer sedan att kolla om något av dessa beteenden är ett problem som kan lösas genom att ändra redovisningen genom att jämföra det vi sett med olika artiklar som kan ha lösningar på problemen... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet i klassrummet | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-20
  Arbetet gav mig ideer när hjag hade idétorka
 • 2015-11-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...........................

Material relaterade till Jämställdhet i klassrummet | Fördjupningsarbete.