Jämställdhet - kvinnors inflytande större än mäns | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 933
 • PDF

Jämställdhet - kvinnors inflytande större än mäns | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal som handlar om att kvinnors inflytande är större än männens på många platser. Talets ståndpunkt är att männen bör kämpa för sina rättigheter sida vid sida med kvinnor för att upprätthålla jämställdhet.

Utdrag

Nästan lika länge som civilisationen har funnits har ett patriarkalt styre genomsyrat vårt sätt att leva. Ett patriarkat som har begränsat kvinnan och hindrat henne från att blomstra. Ett patriarkat som har förstärkts genom den först-födde sonens rättigheter. Mänskligheten tog god tid på sig för att förändra dessa förhållanden och kvinnor har alltid kämpat för sina rättigheter och ett jämställt samhälle. För ett par generationer sedan hade franska kvinnor inte rösträtt och inte samma rätt till ägande som män. För bara en generation sedan dominerade en patriarkal syn på familjen. Men när ordet förändring väl var här gick saker och ting från svart till vitt, från att kvinnors inflytande låg på botten till att hamna på toppen. Idag har kvinnor i många länder samma rättigheter och förutsättningar som män och jämställdhet verkar inte vara slutpunkten.
På allt fler platser verkar det som att kvinnans ställning och inflytande är högre än männens. Kampen för kvinnans rättigheterhar knuffat männen åt sidan och de har stått och väntat på det högsta trappsteget på det andra könet. Men när kvinnorna hann ikapp blev trappstegen allt fler och kvinnan sökte sig högre upp i samhället. Jag talar förstås... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet - kvinnors inflytande större än mäns | Argumenterande tal

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bristfällig trovärdighet. Anti-feministiska drag.
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  inspirerande text och är så annorlunda