Jämviktsexperiment | Störa jämvikten | Labbrapport | Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 718
  • PDF

Jämviktsexperiment | Störa jämvikten | Labbrapport | Kemi 2

En labbrapport i Kemi 2, vars syfte är att undersöka vad som händer när man stör jämvikten hos två ämnen. Detta görs genom att låta Fe³⁺+ SCN⁻ <- -> FeSCN²⁺ reagera, och när jämvikt uppnåtts tillsätts ett specifikt ämne. De ämnen som tillsätts i experimentet är:

- järn(III)nitratlösning
- kaliumtiocyanatlösning
- silvernitratlösning
- natriumflouridlösning

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Klart och redigt. Kreativt, men också verklighetsförankrat om termokemiska förhållanden.

Innehåll

Vad händer när man stör jämvikten?
- Syfte
- Hypotes 1, 2, 3, 4
- Utförande
- Materiel
- Resultat 1, 2, 3, 4
- Slutsats 1, 2, 3, 4

Utdrag

"Utförande:
Först är det viktigt med labbrock och skyddsglasögon eftersom att vissa lösningar under labben är frätande.
Till labben behövs följande materiel: Mätpipett, mätcylinder, provrörsställ, 5 st provrör och lösningar.

Vi började med att fylla de fem provrören med hjälp av en pipett till ca 2 cm av en lösning som innehöll järn(III)nitratlösning, kaliumtiocyanatlösning och vatten. Sedan droppade vi i de lösningar som nämndes i hypotesen i provrören, en lösning i vardera provrör. Vi väntade och antecknade det vi såg."... Köp tillgång för att läsa mer

Jämviktsexperiment | Störa jämvikten | Labbrapport | Kemi 2

[0]
Inga användarrecensioner än.