Järn och Rost | Oxidering | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Kemi
 • A
 • 8
 • 2457
 • PDF

Järn och Rost | Oxidering | Labbrapport | Kemi

En längre labbrapport i Kemi, vars syfte är att undersöka hur och varför järn rostar (oxiderar), vilka ämnen som påskyndar / hindrar rost (och varför), samt hur man bör hantera rost. Eleven undersöker också vad som händer om man tillsätter natriumklorid och olja.

Elevens kommentar

Där är lite stavfel som skulle kunna rättas.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Teori
-- Framställning av järn?
-- Vad händer när man tillsätter olja på järn?
-- Vad händer när järn rostar?
- Material och metod
- Resultat
-- När man tillsätter natriumklorid i vattnet vad händer då?
-- Varför behövs syrgas för att järn ska oxideras?
-- Varför ska inte spiken rosta när man har täckt spiken med olja?
-- Vad gick fel i labrationen? Hur hade vi kunnat utveckla labborationen?
-- Hur kan man utveckla labbrationen?
- Referenser

Utdrag

Matreial och metod:
Vi använde:
- Ogalvaniserad spikar (en spik som kan rosta)
- Stålull
- NaCl (natriumklorid, salt)
- Olja
- Provrör
- Korkar
- Kastrull
- Kokplatta
- Kastrull
- Plastpipet
- Mätglas

Metod:
Vi började med att läsa alla instruktioner och skriva ner vår hypotes. Sedan tog vi på oss förklädde och skyddsglasögonen.

Sedan gjorde vi en 3%-ig löning av NaCl, vi tog 3g NaCl och blandade det med 97 ml vatten. Denna blandingen använde till labrotionen.

Vi kokade kranvatten i 10 minuter så att vattnet blev syrfritt, för att sedan använda vattnet i labrotionen.

Vi kokade 50 ml av 3% NaCl blandningen för att denna också skulle bli syrfri, ungefär i 10 minuter. Man ska vara väldigt noggran och snabb, så att syret inte kommer tillbakas och för att inte bränna sig använde vi en platspipet för att flytta över det varma vattnet från kastrullen till provröret. (Vi kokade NaCl blandningen med en annan grupp så att man kokar 100 ml av NaCl blandningen för att det inte ska torka ut)

Vi tog fram sex provrör och sex spikar, vi putsade spikarna noggrant med stålull, man måste göra detta väldigt noggrant för att pålägget ska gå bort. (då blir det enklare och få fram ett rätt resultat)
Vi märkte provrören

1 Kranvatten
2 Syrgasfritt Kranvatten
3 Syragsfritt NaCl
4 NaCI
5 Kranvatten + olja
6 NaCl + olja

I det första provröret (Kranvatten) tog vi vanligt kranvatten och hällde i, vi tog spiken som vi hade tidigare putsat med stålull (detta ska man göra på alla spikarna så att påläggningen på spiken försvinner) och la in den i provröret.

I det andra provröret (Syrgasfritt kranvatten) tog vi det kokande vattnet och hällde i det i provröret, sedan tog vi en spik och la den provröret. Efter detta tog vi en kork och satte på den på provröret (det är viktigt för att hålla provröret syrgasfritt)

I det tredje provröret (Syrgasfritt NaCl) tog vi den syrgasfria blandningen av NaCl och hällde i det i provröret, vi la in en spik i provröret också.

I det fjärde provröret (NaCl) tog vi blandningen av natrium klorid och hällde in det i provröret sedan la vi in en spik. Vi tog en kork på provröret för att behålla provröret syrgasfritt.

I det femte provröret (Kranvatten+olja) tog vi en spik och smörde in ordentligt med olja, sedan hällde vi vanligt kranvatten och vi la till spiken.

I det sjätte provröret (NaCl+olja) gjorde vi samma sak vi smörde in spiken med mycket olja, sedan hällde vi blandningen av natriumklorid i provröret och till sist la vi till spiken... Köp tillgång för att läsa mer

Järn och Rost | Oxidering | Labbrapport | Kemi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Rapporten är okej, det finns många stavfel och felaktiga kemiska formler. Dessutom brister en hel del meningar som leder till förvirring och oflyt i texten. En källkritik saknas även. Dock är den bra skriven med vetenskapliga termer och begrepp.
 • 2015-08-30
  stor hjälp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • 2015-01-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra labbrapport............
 • 2014-05-09
  inte bra som förväntad