Den järnhårda lönelagen | Malthus | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Historia 3
 • B
 • 3
 • 1363
 • PDF

Den järnhårda lönelagen | Malthus | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om idén om den järnhårda lönelagen och hur den är kopplad till Thomas Malthus nationalekonomiska teorier. Här diskuterar eleven vad som var och gick fel med den järnhårda lönelagen samt hur detta tankesätt passar in i tiden kring 1800-talet, med kopplingar till idag.

Innehåll

- Den järnhårda lönelagen
- Källor

Utdrag

Den järnhårda lönelagen kommer ur Thomas Robert Malthus forskning år 1798 inom nationalekonomi och är baserad på teorin att endast en minimumlön kan hålla befolkningen och produktionen på en jämn, balanserad nivå. Malthus teori fick stor inverkan och kom senare att kallas för Malthusianism och Nymalthusianism. Utgångspunkten var: produktionen är begränsad, medan befolkningen ökar i mycket högre grad och har samtidigt ingen maximal tillväxt gräns. Ökar man levnads villkåren, lönen för populationen, ökar även befolkningen, människor och barn har större chans att överleva och föröka sig. Större befolkning, större behov av livsmedel. Maten kommer inte räcka till, priserna höjs, folkets behov höjs, men inte resurserna, vilket leder till omfattande svält. Med en tillsatt minimum lön, en gräns för den minsta möjliga existensnivån, försäkras den ekonomiska välståndet, för ingen kan leva förbi den.

Teorin är inte helt ur känslodöd, tidens resurser var begränsade, men man ansåg att det handlade inte om resurserna i sig, produktionen kunde aldrig besegra fattigdomen, istället la man fokus och orsaken på att befolkningen var för stor. Teorin, som senare blev till lag, fungerade som en födelsekontroll, en begränsning av möjligheten till nytt liv. Enligt Malthus och hans forskning var den enda säkra vägen för en stabil ekonomi och ett produktivt folk; allmän minimåtta. Andra preventivmedel eller abort för att förhindra födslar ansåg Malthus samtidigt vara oacceptabelt, avhållsamhet och högre ålder för äktenskap var det som skulle stå i lagens namn... Köp tillgång för att läsa mer

Den järnhårda lönelagen | Malthus | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-03-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skriver och det var väldigt förståligt.