Jätteräkans miljöpåverkan | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • D
  • 2
  • 638
  • PDF

Jätteräkans miljöpåverkan | Argumenterande text

En argumenterande text med fokus på jätteräkans miljöpåverkan, där odlingen av jätteräkan och de negativa konsekvenserna av detta diskuteras. Eleven lyfter fram ett flertal olika negativa miljö- och samhällskonsekvenser som odlingen orsakar.

Utdrag

Jätteräka, gambis, scampi eller tigerräka som är den vanligaste benämningen på denna räkart.
Kärt barn har många namn som man brukar säga, men just detta barn är inte särskilt kärt. Denna jätteräka är en stor miljöbov och en problemmakare. Fattigdom, misär och skövlade mangroveskogar är några konsekvenser jätteräkan ställer till med. Eller det är egentligen inte själva räkan i sig som är det stora problemet, utan under vilka förhållanden dessa räkor odlas och transporteras till västvärlden.

Jätteräkan odlas främst upp i Asien men även i Sydamerika. För att kunna föda upp jätteräkan så skövlar man stora mängder mangroveskog, som bland annat utgör en livsmiljö för mängder av fisk och skaldjur. Mangroveskog skyddar... Köp tillgång för att läsa mer

Jätteräkans miljöpåverkan | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.