Jätteräkors miljöpåverkan | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 9
  • 2947
  • PDF

Jätteräkors miljöpåverkan | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om jätteräkornas miljöpåverkan samt dess klimatpåverkan. Arbetet innehåller också två intervjuer av thaikioskägare som säljer jätteräkor.

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställning
Tidigare forskning/bakgrund
Jätteräkornas miljöpåverkan
Den globala uppvärmningen
Natursyner
Metod
Källkritik
Undersökning
Analys
Slutsats
Referenslista

Utdrag

Inledning

Skulle du, i framtiden, vilja spänna fast säkerhetsbältet i en rymdkapsel och förbereda dig för ett liv på en annan planet? Inom snar tid, kommer du inte ha ett val. Det är vi människor som har orsakat skadan på miljön. Därför är det vår plikt att återställa jorden till det naturliga skick denna unika planet en gång var i.

Jätteräkorna har tidigare varit en lyxvara som funnits på svenskarnas tallrikar vid fredagsmyset. Idag konsumerar vi jätteräkan som den växte på träd. Men, hur mycket vet du egentligen om jätteräkans väg till tallriken? Och inte minst, vad som händer i jätteräkans uppfödningsland när den lyxiga rätten tar sin spridning i världen?

Syfte

Jag har länge varit nyfiken och fundersam på varför jätteräkorna är dyrare än jämförelsevis fisken. Jag har även fått höra mycket om att jätteräkan är en miljöbov. Det vill säga att konsumtionen och odlingen av räkan bidrar till en ökad växthuseffekt samt bidrar till skogars försvinnande. Detta gjorde att jag ville veta mer om hur det kommer sig att en exklusiv maträtt kan vara så “farlig”.

Jag vill även få reda på om de som tillagar och säljer jätteräkorna är medvetna om dess negativa miljöpåverkan. Därför är syftet med denna uppsats är därför att redogöra och analysera om restaurangägarna som serverar denna rätt är medvetna om dess negativa miljöpåverkan.

Frågeställning
Hur mycket vet ägaren till en Thai-kiosk om jätteräkornas miljöpåverkan och hur tar personen i fråga aktivt ställning till detta?

Tidigare forskning/bakgrund
Jätteräkornas miljöpåverkan:
“​Enligt World Wide Fund for Nature (WWF) var det inte många som tänkte på att odlingen av jätteräkor hade en negativ miljöpåverkan när odlingarna startade. För att göra odlingen möjligt är vi tvungna att avverka en stor del mangrooveskog. Idag finns det bara en bråkdel kvar av den unika mangrooveskogen som inom en snar framtid kommer vara helt borta om skövlingen forsätter i samma takt som idag. När skogen avverkas försvinner en mycket viktig ”barnkammare” för alla de fiskar som bor längs de floder där mangroveskogen växer. När fisken inte längre kan “leka” leder det till att inga fiskar kan reproducera. Detta leder i slutändan till att fiskarten i fråga dör ut vilket påverkar djur- och naturlivet i hela området. Förutom att skogen är en viktig “lekplats” för fiskar har mangroveskogen en ytterligare
uppgift. Den fungerar nämligen som ett filter som gör att slam och skräp inte följer med floderna lika långt. När detta filter försvinner kommer bottenslammet att åka med strömmen längre än tidigare, i många fall ända ut i havet. Detta leder över tid till att havsbotten samt korallrev försluts med skräp och därmed försvinner fler ”lekplatser” för fisken.Mangroveskogen skyddar även mot vågerosioner och översvämningar, skulle det till exempel bli en tsunami skulle skadorna bli mycket allvarligare efter avverkningen. Det är också så att de jordbruk som är placerade nära floderna blir utsatta för saltvatten på grund av att havsvattnet med lätthet tränger upp på land. Detta leder till att marken blir förrsaltad, vilket varken är bra för det vanliga jordbruket, befolkningen eller för de djur som bor och lever längs floderna. 1

Den globala uppvärmingen:
“​Växthuseffekten är ursprungligen en naturlig process där gaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna jorden och därmed värmer upp vår planet. Denna process kallas Växthuseffekten just för dessa gaser fungerar som skydd för atthålla värmen från solens strålar kvar på jorden. Precis om i ett växthus. Utan dessa gaser skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader och allt vatten skulle vara is.Men sedan den industriella revolutionens start har människan rubbat... Köp tillgång för att läsa mer

Jätteräkors miljöpåverkan | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.