Jag är Zlatan och Vi gick på bio – inte på teater | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 3
  • 889
  • PDF

PM (Promemoria): Jag är Zlatan och Vi gick på bio – inte på teater | PM

Ett PM (Promemoria) där eleven skriver om hur klasskillnader påverkar livet för unga i Sverige. Eleven tar upp Zlatan Ibrahimovics bok "Jag är Zlatan Ibrahimovic" och Thomas Lerners artikel "Vi gick på bio - inte på teater".

Lärarens kommentar

Att tänka på nästa gång: - Hitta ett smidigare sätt att få in frågeställningen i inledningen. - Se över källhanteringen (innehåll i parenteser). - Ta bort onödiga ord som "alltså", "också" osv. - Definiera "många". - Minska antalet citat i utredning. - Snäva in din slutsats, koppla tydligare till källorna och var mindre generell. - Öva på synonymer för ord som upprepas ofta.

Innehåll

Inledning
Utredning
Avslutning

Utdrag

Inledning
Klasstillhörighet kan ha en avsevärd inverkan på ungdomars liv. Att känna en klasstillhörighet kan medföra en trygghet för många ungdomar samtidigt som den likaväl kan begränsa val för andra. Idag är begreppet tämligen förlegat och idag används snarare begreppet socioekonomisk grupp. Förändringen av begreppet grundar sig i att det nya begreppet inte tar hänsyn till familjebakgrund och härkomst, utan fokuserar huvudsakligen på ekonomisk ställning. Följande frågeställning behandlas i texten; hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige?

Utredning
I en artikelserie publicerad av tidskriften Dagens Nyheter, fick flera svenskar möjlighet att berätta hur de uppfattar begrepp som klassamhälle och klasstillhörighet. I ett av reportagen som publicerades i artikelserien, berättar den 24-årige studenten Hanna Adenbäck om sina erfarenheter. Enligt Hanna berör begreppet klasstillhörighet fler faktorer än förmögenhet. ”Om klass- tillhörigheten tidigare avgjordes av tillgången på pengar har idag det kulturella och sociala kapitalet större betydelse” (Lerner 2012-06-19). Adenbäck förknippar alltså inte klasskillnad till förmögenhet, utan snarare med det... Köp tillgång för att läsa mer

Jag är Zlatan och Vi gick på bio – inte på teater | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Jag är Zlatan och Vi gick på bio – inte på teater | PM.