Japans demografi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Geografi A
 • C
 • 3
 • 725
 • PDF

Japans demografi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som undersöker Japans demografi med hjälp av en befolkningspyramid. Eleven reflekterar sedan över varför Japans befolkningspyramid ser ut som den gör, samt vilka konsekvenser detta kan ha för det japanska samhället i framtiden.

Innehåll

- Japans demografi och befolkningspyramid
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Läran om befolkningens storlek och sammansättning kallas demografi. Vi kan därför dra slutsatser till observerande företeelser eller prognostisera en framtida samhällsutveckling genom att studera den demografiska strukturen i ett samhälle.
Till hjälp brukar akademiker redogöra för befolkningspyramider som används för att illustrera åldersfördelning, dvs. hur många människor det finns i olika åldrar och samt könsuppdelat. Befolknings pyramiderna ser olika ut från land till land men även från tid till tid. Ta Japan t.ex. Japan är ett av världens rikaste och högst utvecklade länder.

På bilden ovan kan man enkelt se att Japans befolkningspyramid inte alls är formad som en pyramid utan lutar mer åt ”tunna-hållet”.
Länder vars befolkningspyramid faktiskt liknar en pyramid är länder där mycket fattigdom existerar medan de länder där lite mer rikedom förekommer i majoriteten av landets befolkning... Köp tillgång för att läsa mer

Japans demografi | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2019-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Dålig svenska