Jehovas Vittnen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 5
 • 1831
 • PDF

Jehovas Vittnen | Utredande text

En utredande text om Jehovas Vittnen. Eleven presenterar fakta om den religiösa rörelsen och beskriver dess bakgrund, historia och framväxt. Vidare så görs en jämförelse mellan Jehovas Vittnen och kristendomen, och eleven diskuterar även orsaker till ett medlemskap i Jehovas Vittnen och huruvida rörelsen kan anses vara en sekt eller ej.

Innehåll

JEHOVAS VITTNEN

- Fakta om Jehovas Vittnen
- Likheter och skillnader mellan Jehovas Vittnen och Kristendomen angående hur man ska leva sitt liv
- Är socialisationsteorin orsaken till medlemskap?
- Är Jehovas vittnen en sekt?
- Källor

Utdrag

"Jehovas vittnen har sin grund i kristendomen och har härmed stora likheter, båda två har samma heliga skrift, bibeln. En skillnad är dock att Vittnena tar bibeln mycket allvarligt och tolkar enligt Russells föredöme, där reglerna är mycket strikta. Vittnena anser att kristendomen har tolkat bibeln på fel sätt, ett exempel på detta är ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Jehovas Vittnen | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...............................................
 • 2016-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asd ads das asd as