Kvinnor i Indien och Sverige | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 10
 • 1572
 • PDF

Kvinnor i Indien och Sverige | Jämförelse

En längre uppsats som undersöker likheter och skillnader mellan kvinnans ställning i Indien och Sverige. Eleven undersöker bland annat hemgiftsmord, lagstiftning samt arbetsmarknad och utbildning för kvinnor i de bägge länderna. Vidare så diskuterar eleven även fattigdom, kultur och tradition som betydande faktorer för kvinnans ställning i samhället.

Lärarens kommentar

Han tyckte det var väldigt bra. Fick MVG.

Elevens kommentar

Jag skulle fördjupat mig mera i det.

Innehåll

- Sammanfattning 2
- Innehållsförteckning 3
- Inledning 4
- Motivering av ämnesvalet: 4
- Syfte 4
- Frågeställningar 4
- Avgränsningar 4
- Forskningsöversikt 5
- Metod och Material 5
- Resultat 6
- Hur är kvinnornas ställning i Indien? 6
- Hur är kvinnornas ställning i Sverige? 7
- Slutsatser och Diskussion 8
- Våra egna åsikter 9
- Källförteckning 10

Utdrag

"Sammanfattning:

I denna rapport har vi undersökt kvinnornas ställning i Indien och i Sverige. Kvinnorna blir orättvis behandlade i både ett U-land och i ett I-land, dock har de det betydligt sämre i ett U-land. Men fortfarande är det skillnad i ett land mellan man och kvinna fastän det är ett utvecklat land, som t.ex. Sverige.

Vi har sett att det är en stor skillnad på hur kvinnorna behandlas om man jämför Sverige och Indien. Båda länderna arbetar starkt mot att det inte ska vara så könsuppdelat och att båda könen ska behandlas lika. Den stora befolkningsökningen i ett land måste minskas och utvecklingen måste stärkas för att det ska kunna bli mer jämställt."... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnor i Indien och Sverige | Jämförelse

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-28
  Bra resonemang och inspirerande arbete
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra, hjälpte mig enomrt.
 • 2015-03-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra resonerat!!!!!!!!!!!