Socialismen och Liberalismen - Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 3
 • A
 • 4
 • 1913
 • PDF

Socialismen och Liberalismen - Jämförelse

En fördjupningsuppgift som redogör för grundtankarna i ideologierna "socialism" och "liberalism" samt jämför dem med hänsyn till deras syn på människan, samhället och ekonomin. Även samhällsutopier diskuteras utifrån de två ideologierna.

Lärarens kommentar

Min lärare tyckte om uppsatsen. Han tyckte att nyanserna diskuterades på ett väldigt utförligt sätt och att jag uttryckte mig bra med orden.

Elevens kommentar

Den kan definitivt förbättras, prova att formulera om de lite mer krångligare meningarna, så att de blir enklare att förstå.

Innehåll

1. Människosyn
2. Samhällssyn
3. Ekonomi
4. Slutmål/Utopi
5. Sammanfattning/Slutsats
6. Källförteckning

Utdrag

"Socialismen lägger stor fokus på jämlikhet mellan individ och samhällsgrupper (klasser, kön, sexualitet, etniska grupper etc.), och just därför ska det under inga omständigheter förekomma förtryck eller trakasserier p.g.a. detta. Vi alla är lika i grunden, även om majoriteten av oss människor har svårt till att tillkännage det. Det är sant att vi alla är unika, att vi alla är helt olika varandra och att vi alla har en alldeles egen personlighet och förmåga, men det faktum att vi alla fortfarande är samma varelse och att vi alla formats efter vår omgivning vilar fortfarande över oss. Just därför ska vi hjälpa och stödja varandra, där vi som har det lite bättre ska vara generösa och hjälpa de svagare. Vi har alla rätt till ett gott liv, och det är detta budskap socialismen vill försöka nå fram till."... Köp tillgång för att läsa mer

Socialismen och Liberalismen - Jämförelse

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Super bra! man får mycket och bra fakta som är användbar! Allt gav mig mycket bra inspertation! Nej inget saknas
 • 2014-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag fick väldigt mycket inspiration och uppsatsen hjälpte mig att få en klarare inblick i ämnet!
 • 2016-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Precis vad jag behövde!!!
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skrivet....