Jönköping som stad | Geografi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • C
  • 2
  • 609
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Jönköping som stad | Geografi 1

En fördjupningsuppgift i Geografi 1, som redogör för hur staden Jönköping ser ut och är uppbyggd. Fokus ligger bland annat på stadens namn, historia, utveckling, infrastruktur och stadsdelar. Vidare så diskuterar eleven även vilken stadsmodell som passar bäst in på Jönköping.

Innehåll

- Staden Jönköping
- Källor

Utdrag

"2012 gjordes en beräkning på Jönköpingstätort deras befolkningsmängd var 60 564. I Jönköpingkommun är befolkningsmängden 129 478.

Namnet Jönköping nämndes för första gången i skrift år 1278 i ett dokument men skrevs då Junakøpung. Stadens läge var mycket viktigt då det var en vägknut mellan tre landskap. Staden låg då till vänster om Munksjön. Detta gjorde staden till en utmärkt handelsplats. Under 1500-talet byggdes franciskanerkloster om till ett befäst slott som blev en viktigt gränspositionering mot Danmark. Jönköping utsattes för både bränder och plundring av danskarna så efter år 1612 bestämde den svenske kungen Gustav II Adolf att staden skulle årteruppbyggas på den östra sidan eftersom den skulle vara lättare att försvara. Fram till 1800-talet så förblev befolkningstalen låga i Jönköping, men på 1800-talet förvandlades Jönköping till en fabriksstad. Befolkningstalen ökade kraftigt, från drygt 7000 år 1860 till 16000 år 1880. Under 1800-talet återuppbyggdes också den västradelen där staden innan haft sitt centrum."... Köp tillgång för att läsa mer

Jönköping som stad | Geografi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.