Jon- eller molekylförening - Kemiska ämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 526
 • PDF

Jon- eller molekylförening - Kemiska ämnen | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 1, vars syfte är att utreda om ett specifikt kemiskt ämne är en jon- eller molekylförening, samt att att undersöka hur de olika ämnena förhåller sig till vatten som lösningsmedel.

Innehåll

Jon eller molekylförening?

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
-- Tabell I
-- Tabell II
- Felkällor
- Diskussion/slutsats

Utdrag

Materiel:

Kemikalier
Natriumklorid, NaCl
Strösocker (sackaros), C12H22O11
Kopparsulfat, CuSO4
Kaliumnitrat, KNO3
Stearinsyra, CH3(CH2)16COOH
Glycerol, C3H4(OH)3
Etanol (99 %), C2H5OH
Fotogen, CnH2n+2
Aceton, OC(CH3)2

Övrigt:
OH-plast, spatel till alla fasta kemikalier, doppelektrod, tandpetare, bägare, peleusboll, pipett till alla flytande kemikalier samt destillerat vatten.

Utförande:

På ett A4-ark med rutor för de nio kemikalierna lades en OH-plast. Alla kemikalier lades i sin ruta (se tabell II). Sedan blandades kemikalierna med destillerat vatten för att se hur de reagerade.

Sedan placerades kemikalierna i varsin bägare, samtidigt som man tillförde mer destillerat vatten för att kunna undersöka om lösningen var ledande eller inte. För att undersöka detta användes en doppelektrod. Efter detta kunde slutsatsen om det var en jon- eller molekylförening dras... Köp tillgång för att läsa mer

Jon- eller molekylförening - Kemiska ämnen | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-10
  Jättebra, välskriven.
 • 2016-06-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  intressant och bra skrivet