Jon- och molekylföreningar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 692
  • PDF

Jon- och molekylföreningar | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka om olika kemiska ämnen är molekylföreningar eller jonföreningar. Eleven redogör för detta genom att ta reda på ämnenas löslighetsförmåga, polaritet, samt ledningsförmåga.

Innehåll

Jon eller molekylförening?

- Inledning
- Hypotes/frågeställning
- Materiel
- Metod/utförande
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:

Kemikalier:

- NaCl
- CuSO4
- KNO3
- Sackaros (strösocker)
- NaAc (natriumacetat)
- Stärkelse (potatismjöl)
- Etanol
- 1,2,3-propantriol (glycerol)
- Stearinsyra
- Fotogen
- Ev. något mer

Materiel:

- OH-plast
- Pipett
- Doppelektrod
- Spatel
- Avjonat vatten


Metod/utförande

• Vi la upp ”en knivsudd” eller droppe av ämnet (beroende på vilket aggregationstillstånd ämnet befinner sig i vid rumstemperaturen) på plasten.
• Sedan droppade vi lite avjonat vatten på ämnet och kontrollerade lösligheten. Vi ibland behövde röra om lösningen lite gran. Vi bestämde en vis tid som lösningen hade på sig att lösa sig.
• Sedan mätte vi ledningsförmågan med doppelektroden... Köp tillgång för att läsa mer

Jon- och molekylföreningar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.