Jon- och molekylföreningar: Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 4
 • 794
 • PDF

Jon- och molekylföreningar: Labbrapport i Kemi A

En laborationsrapport vars syfte är att avgöra om ett kemiskt ämne är en jon- eller molekylförening samt analysera hur ämnena förhåller sig till lösningsmedlet vatten.

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion
- Hypotesprövning

Utdrag

"Materiel:
OH-plast, liten spatel, doppelektrod och tandpetare att röra om med.

Kemikalier:
Natriumklorid, kopparsulfat, kaliumnitrat, strösocker (sackaros) och stearinsyra i burkar, destillerat vatten, etanol, aceton respektive fotogen i långhalsade pipetter, glycerol (1,2,3-propantriol) i droppflaska.

Utförande:
Alla ämnena lades upp på OH-plasten med hjälp av spateln, utan tillsatt lösningsmedel. Då kunde aggregeringsform och färg bestämmas. Några droppar vatten tillsattes sedan till var och ett av ämnena för att se om ämnet löste sig i vatten. Lösligheten för en av lösningarna (nr 3) syntes inte tillräckligt tydlig under momentet. Därför blandades lösningen till ytterligare en gång, för att lösligheten skulle bli tydligare Den blandades nu i ett provrör samt att lösningen skakades om. Efter detta blandades varje ämne med vatten i varsin bägare. Lösningen rördes sedan om med en tandpetare. Med hjälp av en doppelektrod skulle det tas reda på om lösningen led ström eller inte. Om lösningen var strömledande betydde det att lösningen innehöll joner. Detta mättes två gånger per ämne för att resultatet med säkerhet skulle vara korrekt."... Köp tillgång för att läsa mer

Jon- och molekylföreningar: Labbrapport i Kemi A

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Metoddelen är bra men resultat och diskussion är lite svår att följa med i resonemanget. Inte helt tydligt skrivet på "kemi-språk". Mera lekmannamässig förklaring.
 • 2016-10-15
  Väldigt bra rapport,bra till inspiration
 • 2016-06-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  intressant och bra skrivet
 • 2015-09-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Välskriven laborationsrapport